författarbesök på väster

Västerås stadsbibliotek bedriver ett läsfrämjande projekt på Råby och Bäckby bibliotek under hösten 2017.  Syftet är att minska läsklyftor genom författarbesök och aktiviteter kring läsande, samtal och berättande.

I november genomfördes författarbesök på Råby och Bäckby bibliotek. Detta är två bostadsområden där det finns ett stort behov av läsfrämjande verksamhet även för vuxna.

På Råby samverkar biblioteket med Råby kooperativet och använder deras lokaler för besöken.
På Bäckby samverkar biblioteket med mötesplats äldre och nätverket Bäckby-Skälby. Båda dessa aktörer använd främst som informationskanaler och för att locka publik till författarbesöken.

biblioteket har bjudit in författarna Petteri Nuottimäki och Oskar Hallbert som kommer att genomföra en sorts samtal där de intervjuar varandra om sina respektive böcker "En berusad björn i Bergslagen" och "Bug out".

Detta skedde i Bäckbyhuset, scenen utanför biblioteket på öppna ytan och i Råbykooperativets lokaler i Råbycentrum under november 2017.

 Målgruppen för aktiviteten är vuxna och äldre som bor på Råby och Bäckby i första hand, men alla västeråsare oavsett ålder och bostadsområde är välkomna!

I projketet genomförs flera öppna aktiviteter utan föranmälan.

Med dessa aktiviteter hoppas biblioteket på att skapa ett intresse för dessa författares böcker och hitta nya besökare som blir intresserade av bibliotekets service och utbud i allmänhet. Blioteket ser det både som en viktig aktivitet för de boende och som en informationsinsats.

För mer information om projektet och hur det har gått kontaktat avdelningschef Irja Holtter.
 

Bäckby bibliotek. Foto: SR
Bäckby bibliotek. Foto: SR
Oskar Hallbert Foto: SVT
Oskar Hallbert Foto: SVT
Petteri Nuottimäki iloitsee uudesta romaanistaan. Foto: Erik Regnström/ SR Sisuradio
Petteri Nuottimäki iloitsee uudesta romaanistaan. Foto: Erik Regnström/ SR Sisuradio